Välkommen till vår sexveckors meditationskurs!

Under 6 måndagar kl 19:15-20:30 med start 17:e april kommer vi att utforska olika aspekter av meditation och hur de kan hjälpa oss att finna inre ro och balans.

Så här är meditationskursen upplagd

Vecka 1: Grundläggande tekniker I den första veckan kommer vi att lära oss grundläggande tekniker för meditation, som andningsövningar och kroppsmeditation. Vi kommer att utforska hur dessa tekniker kan hjälpa oss att skapa ett mentalt utrymme för lugn och stillhet.

Vecka 2: Mindfulness Under vecka 2 kommer vi att fokusera på mindfulness, eller medveten närvaro. Vi kommer att öva på att vara närvarande i stunden och uppmärksamma våra tankar och känslor utan att döma dem. Vi kommer också att lära oss hur mindfulness kan hjälpa oss att hantera stress och ångest.

Vecka 3: Ljudmeditation Under den tredje veckan kommer vi att lära oss ljudmeditation, eller att använda ljud som en fokuspunkt för meditation. Vi kommer att utforska olika typer av ljudmeditation, som tibetanska skålar och gongar, och hur de kan hjälpa oss att uppnå djup avslappning.

Vecka 4: Pranayama Under den fjärde veckan kommer vi att lära oss pranayama, eller yogisk andning. Vi kommer att utforska olika pranayama-tekniker och hur de kan hjälpa oss att balansera vårt sinne och kropp. Vi kommer också att lära oss hur pranayama kan användas som en förberedelse för meditation.

Vecka 5: Mantrameditation Vecka 5 kommer att handla om mantrameditation, eller att upprepa ett ljud eller ord för att stilla sinnet. Vi kommer att utforska olika mantran och hur de kan hjälpa oss att fokusera vårt sinne och uppnå djup avslappning. Vi kommer också att lära oss hur man kan välja och använda ett personligt mantra.

Vecka 6: Integration och avslutning I den sista veckan av kursen kommer vi att integrera alla de tekniker vi har lärt oss och reflektera över hur vi kan använda dem i vårt dagliga liv. Vi kommer också att avsluta kursen med en avslappnande meditation och reflektion.

Vi ser fram emot att utforska dessa olika aspekter av meditation tillsammans med dig under de kommande veckorna. Kom ihåg att meditation är en kontinuerlig process och att de färdigheter du lär dig under kursen kan fortsätta att stärka din inre frid och balans även efter kursen är över.

6 tillfällen 850:- För dig som har terminskort eller månadsabbonemang ingår kursen.

Meditationskurs i Enköping med Malin Lagström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *